Heinän seivästyksen muisteloa lapsuusvuosien ajalta